Oferta

Zapewniamy ochronę ucznia zarówno w szkole, jak i poza nią, również w trakcie wakacji, ferii i zajęć pozalekcyjnych, w Polsce i zagranicą – po prostu wszędzie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

(kliknij aby pobrać PDF)

Aby kupić polisę AVIVA kliknij:

KUP POLISĘ

(kliknij aby pobrać PDF)

Aby kupić polisę InterRisk kliknij:

KUP POLISĘ

i wprowadź numer: jn3eu lub zeskanuj kod QR:

WAŻNE!!! Możliwość tradycyjnego ubezpieczenia – zbieranie pieniędzy w szkole lub przez Internet.


Oferujemy również korzystne ubezpieczenie OC dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły  Odpowiedzialność Cywilną dla Placówek Oświatowych.