Zgłaszanie szkody

Allianz

+48 22 522 27 96

InterRisk TU S.A.

+48 22 575 25 25

Szkodę można również zgłosić za pośrednictwem formularza internetowego. Po wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych wybierz opcję “szkoda na osobie”, następnie “Szkoda NNW z ubezpiecznia szkolnego”.

UNIQA

+48 22 599 95 22