Zgłaszanie szkody

AVIVA

+48 22 557 44 44

Szkodę można również zgłosić  online.

InterRisk TU S.A.

+48 22 575 25 25

Szkodę można również zgłosić za pośrednictwem formularza internetowego. Po wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych wybierz opcję “szkoda na osobie”, następnie “Szkoda NNW z ubezpiecznia szkolnego”.